Perkembangan Kependudukan

A. Pengangguran
1. Jumlah angkatan kerja (Penduduk usia 18-56 tahun) 5295 Orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja 1449 Orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 1049 Orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh 2797 Orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu 459 Orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja 6 Orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacar dan bekerja 0 Orang
 
B. Kesejahteraan Keluarga
1. Jumlah keluarga prasejahtera 220 Keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1 0 Keluarga
3. Jumlah Keluarga Sejahtera 2 0 Keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3 0 Keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus 1 Keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga 221 keluarga

Sumber: Profile Desa Batuagung 2021